Ukategorisert

Generelle retningslinjer for deltagelse på Gjøvik-Marken

 1. Påmelding / fakturering / betaling Påmelding til Gjøvik-Marken blir ikke registrert før registreringsskjema er bekreftet og registreringsavgift betalt. At registreringsavgiften er betalt gir ingen garanti for tildeling av plass. Plass-avgift faktureres straks tildeling er foretatt med forfall 10 dager etter fakturadato. Manglende betaling ved forfall fører til at plassering blir strøket. Utstillere/selgere som ankommer

Generelle retningslinjer for deltagelse på Gjøvik-Marken Read More »