Registreringsskjema

Husk å betale registreringsavgiften på kr 1000 + mva. (totalt kr 1250) til bankgiro: 1604.08.82670, DNB Gjøvik, samtidig med at du sender dette skjemaet i retur. Skjemaer uten innbetalt avgift behandles ikke.

  • Registreringsavgiften trekkes fra på standleien ved fakturering
  • De som ikke får tildelt plass får tilbakebetalt registreringsavgiften
  • Endelig bekreftelse på plass og faktura på standplass, utstyr etc sendes ut etter at plassering er foretatt (ultimo august)
  • Fakturaen for standplass må være betalt før frammøte
    (husk kvittering). Standen må være betalt før plass tildeles


Firmanavn*
Kontaktperson*
Firmaadresse*
Telefon*
Org.nr
E-post*
Selvstendig næringsdrivende
Deltatt på Gjøvik-Marken
Antall ganger tidligere
Ønsker EHF faktura
Ønsker faktura tilsendt på e-post
Vanlig uteplass
Ønsker antall løpemeter i front
Dybde på stand
Pris pr. kvadratmeter: kr 200 + mva. Strøm kr 400 + mva pr stand.
NB! Utstillere med norsk brukskunst, kunsthåndverk og andre håndverks produkter av egen produksjon, kr 1000 + mva (ca. 3 x 3 m), eller etter avtale.
Demonstrasjonsplass ute
Ønsker plass
Max. 2 x 3 m. à kr 4000 + mva.
På tunet ute –Gammel Markensstemning
TRADISJONER – MATOPPLEVELSER – ATMOSFÆRE – EGNE TORVBODER
Annet
NB! Dette er spesialavtaler – vi tar kontakt med deg så snart vi har registrert din interesse.
Jeg har med følgende utstyr
Vi deltar med følgende produkter/varer
(NB! – må fylles ut)
Jeg demonstrerer, selger eller deler ut smaksprøver på næringsmidler
Bruk av åpen ild
(grill, levende lys o.l.)
Innestand
Gjøvikhallen på Gjøvik Gård
Ønsker antall løpemeter i front
Vi deltar med følgende produkter/varer
(NB! – må fylles ut)
Standard mål er: Dybde 1.8 m og høyde 2.4 m (Spesialmål på forespørsel). Pris per løpemeter front: kr 950 + mva. Strøm kr 400 + mva pr. stand.
NB! Norsk egenprodusert brukskunst og kunsthåndverk ÷50% på standleien. Vær oppmerksom på at standen har rammeverk av tre og må trekkes/kles med stoff eller plater av utstiller.
Jeg demonstrerer, selger eller deler ut smaksprøver på næringsmidler

Vi forbeholder oss retten til endringer