Takk for i år!

Tivoliet og utstillinger stenger kl 18.00.