Messehallen er åpen

Gode markenstilbud og en egen temautstilling «Gjøvik- og Totenpopens historie 1960–2022»