Gjøvik Salgs og Reklameforening

Med røtter tilbake til 1870-tallet

Gjøvik-Marken har vært arrangert av Gjøvik Salgs- og Reklameforening siden 1951, og med få unntak har arrangementet vært drevet med solide overskudd. Dette har satt foreningen i stand til å yte økonomiske bidrag til et utall av prosjekter.

Siden 1962 har Gjøvik-Marken vært arrangert på Gjøvik Gård. Med Gjøvik Gård som ramme har Marken blitt et stabilt arrangement både hva antall besøkende og økonomi angår.

Halvparten av overskuddet går tilbake til Gjøvik Gård. Utover dette har foreningen prioritert en lang rekke investeringer både i forbindelse med å tilrettelegge for arrangementet og generelt vedlikehold av park og bygninger.

Disse tilskuddene har nok vært kjærkomne for Gjøvik kommune i arbeidet med vedlikehold og opprusting av byens kultursentrum. Siden 1962 snakker vi om nærmere 8 mill. kroner.

Opplands største kulturarrangement samler årlig ca. 30.000 mennesker. Foruten tivoli, salgsmesse i Gjøvik-hallen og stort utvalg av utestands, har det i årenes løp vært arrangert de forskjelligste tiltak som publikum har satt pris på: Det årlige barnetoget med deltagelse av en lang rekke foreninger, landbruksutstillinger, idrettskonkurranser, fallskjermhopping, konserter, utstillinger, foredrag. Foruten naturligvis det store spekter av landets beste underholdningskrefter.

Gjøvik-Marken har også stor betydning for mange av byens foreninger, som gjennom ansvar for billettsalg, salg av ballonger, pølser, kafé, engasjement for tivoliet og andre oppdrag har tjent gode penger til foreningsdriften. Styret har regnet ut at disse lokale foreningene anslagsvis tjener 3 – 400 000 hvert år på sin innsats. Total generer Gjøvik Marken ca 1 mill. kroner tilbake til lokalsamfunnet hvert år.

Det årlige arrangementet med deltagelse av en lang rekke foreninger, landbruksutstillinger, idrettskonkurranser, fallskjermhopping, konserter, utstillinger og foredrag. Foruten naturligvis det store spekter av landets beste underholdningskrefter.

I 1997 ble Gjøvik Gård fredet. Selv om ikke alle sider ved fredningen er kjent vil dette ikke få konsekvens for Gjøvik Gård som arrangementsted. Man må imidlertid forvente å få noen flere restriksjoner å forholde seg til når utstillere, tivoli og andre attraksjoner skal plasseres.

Besøk hjemmesiden til GSRF