Lange tradisjoner med Gjøvik-Marken

Gjøvik-Marken med røtter tilbake til 1870-tallet har siden 1951 vært arrangert av Gjøvik Salgs- og Reklameforening som ansvarlig arrangør.

Siden 1962 har Gjøvik-Marken vært arrangert på Gjøvik Gård. Med Gjøvik Gård som en enestående ramme for arrangementet har Marken gjennom alle år vært et stabilt og godt arrangement, både hva antall besøkende og økonomi angår. Gjøvik Marken har vært- og er byen og distriktets mest tradisjonsrike og best besøkte kulturarrangement, og har med det en stor kulturhistorisk egenverdi.

Med få unntak har arrangementet vært drevet med overskudd hvert år. Dette har satt foreningen i stand til å yte økonomiske bidrag til et utall av prosjekter på Gjøvik Gård og i byen for øvrig. Gjøvik Marken har aldri mottatt offentlige støtte eller andre økonomiske tilskudd. Det er også viktig å bemerke at Gjøvik Marken arrangeres som ulønnet dugnadsarbeid av Gjøvik Salgs- og Reklameforening og at hele overskuddet i en eller annen form tilbakeføres til Gjøvik by og dens innbyggere.

Gjøvik Marken betaler en fast årlig leie til Gjøvik Gård i tillegg til en fast andel av årsoverskuddet. Utover dette har foreningen prioritert en lang rekke investeringer både i forbindelse med å tilrettelegge for arrangementet og generelt vedlikehold av park og bygninger. Siden 1962 snakker vi om 9,5 mill. kroner fra Gjøvik Marken til ulike prosjekter på Gjøvik Gård. Disse inntektene har nok vært kjærkomne for Gjøvik kommune i arbeidet med vedlikehold og opprusting av byens kultursentrum. Gjøvik Marken har også tilsammen gitt 2,5 mill. kroner som gaver til ulike gode formål i byen for øvrig – innen kultur, kunst, idrett, utsmykninger, bistand osv.

Gjøvik Marken samler årlig ca. 30.000 mennesker. Foruten tivoli, salgsmesse i Gjøvik-hallen og et stort utvalg av utestands, har det i årenes løp vært arrangert de forskjelligste tiltak som publikum har satt pris på: Det årlige barnetoget med deltagelse av en lang rekke foreninger, landbruksutstillinger, idrettskonkurranser, fallskjermhopping, konserter, utstillinger og foredrag. Foruten naturligvis det store spekter av landets aller beste underholdningskrefter innen populærmusikk.

Gjøvik-Marken har også stor betydning for mange av byens lag og foreninger, som gjennom ansvar for billettsalg, salg av ballonger, pølser, kafé, engasjement for tivoliet og andre oppdrag har tjent gode penger til foreningsdriften. Siden 1962 er det snakk om 19,7 mill. kroner. Gjøvik Marken kjøper i hovedsak alt av varer og tjenester lokalt, noe som totalt beløper seg til 48,1 mill. kroner tilbake til lokalsamfunnet.

I 1997 ble Gjøvik Gård fredet noe som satte begrensninger for hvordan utearealene og bygningene kan disponeres. Etter en mangeårig dialog med Gjøvik kommune som eier og Fylkeskonservator har man nå kommet fram til løsninger som er akseptable for begge parter og som gjør at Gjøvik Marken fortsatt kan være på Gjøvik Gård, noe som er helt avgjørende for Gjøvik Markens suksess.