Hunde-myldring – kom og hils!

Gjøvik Hundeklubb v/miljøgruppa.