Hunde-myldring, kom og hils

Gjøvik Hundeklubb v/miljøgruppa